Undervisning

Gennem mange år har Uppercut Danseteater ved siden af danseforestillinger tilbudt danseundervisning til vores mange samarbejdspartnere over hele landet. Det er både korte og lange forløb, forløb som tager udgangspunkt i læring af aktuelle fag og/eller emner eller forløb, som mere er ment som introduktion til dansens mange forskellige former og funktioner.
Målrettede forløb
Vi målretter forløbene til skolens forskellige alderstrin, ligesom vi tilbyder inspirations- og forankringskurser for undervisere: forløb, hvor den bevægelsesinteresserede lærer får værktøjskassen fyldt op med danseredskaber til at inddrage krop og bevægelse i sine egne undervisningssammenhænge.
Erfarne dansere
Underviserne er Uppercut Danseteaters faste stab af dansere, som ved siden af deres forestillingsaktiviteter er vant til at undervise børn og unge.